گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد درویش زاده کاخکی

سردبیر و سر ویراستار: محمد رضا خسروی

کارشناس نمایه سازی اطلاعات: طیبه پوربیگ

روابط عمومی و اشتراک: پوریا کوه کن

رایانه: مصطفی ادیب

مدیر سایت نشریه: محمد جواد مجد

صفحه آراء: پریسا قلی زاده

طراح جلد: حامد جابرها

Powered by keepvid themefull earn money